Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom webových stránok je spoločnosť Webhelp s.r.o., so sídlom Sídl.Lúky 1227/76 95201 Vráble, IČO 46 779 400, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 32344/N.

Prevádzkovateľ webových stránok nezhromažďuje osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne prevádzkovateľovi tieto údaje dobrovoľne. Takéto údaje môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb týchto webových stránok. Akékoľvek osobné údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú poskytované ani predané tretej strane, okrem prípadov kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo uskutočňovať analýzy o chovaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napríklad meranie návštevnosti a sledovanie chovania na internetových stránkach. Tieto údaje môžu byť k dispozícii prípadným zadávateľom reklamy, vždy však v podobe štatistického prehľadu, nie menovite.

Užívatelia by mali vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto použitie osobných informácií však nie je možné kontrolovať a prevádzkovateľ webových stránok za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií serveru (napr. IP adresa užívateľa) a tiež pri použití cookies (malých textových súborov, ktoré sa ukladajú na počítači užívateľa za účelom identifikácie alebo autentifikácie užívateľa, prípadne fungovania elektronického obchodu). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na počítači užívateľa.

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Na žiadosť užívateľa podnikne Prevádzkovateľ webových stránok všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.

Tieto podmienky sú platné od 1. 1. 2017.

Ďalšie služby

S čím Vám vieme ešte pomôcť

Tvorba loga

Tvorba loga

Navrhneme pre Vás moderné a ľahko zapamätateľné logo presne podľa Vaších požiadaviek aj s logo manuálom.

Kontaktovať

Tvorba webstránok

Tvorba webstránok

Vytvoríme pre Vás modernú a funkčnú web stránku. Kladieme veľký dôraz na použiteľnosť a rýchlosť webu.

Kontaktovať

Prevod PSD do HTML

Prevod PSD do HTML

Dizajn stránky už máte a potrebujete ho nakódovať? Vytvoríme Vám šáblóny, ktoré bude radosť implementovať.

Kontaktovať

Tvorba WordPress tém

Tvorba WordPress tém

Potrebujete dostať Váš dizajn do Wordpressu? Pripravíme Vám Wordpress tému, ktorá bude rýchla a bez zbytočných pluginov.

Kontaktovať

Tvorba internetových obchodov

Tvorba internetových obchodov

Pomôžeme Vám s vytvorením internetového obchodu, aby ste čo najviac predávali.

Kontaktovať

Optimalizácia pre mobilné zariadenia

Optimalizácia pre mobilné zariadenia

Upravíme Vašu existujúcu stránku, aby bola v poriadku pre mobilné zariadenia a bude "mobile-friendly".

Kontaktovať

Optimalizácia rýchlosti webu

Optimalizácia rýchlosti webu

Zlepšíme rýchlosť načítavania Vašej existujúcej stránky ako to len najviac pôjde.

Kontaktovať

“Prenájom” frontend developera

“Prenájom” frontend developera

Môžete si rezervovať HTML kódera na určité obdobie ak nestíhate svoje projekty.

Kontaktovať